2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1985

1984

Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn
tel.: (89) 522 13 72 (centrala)
fax: (89) 522 13 51
e-mail: sekretariat@mok.olsztyn.pl
Informacja Kulturalna
ul. Dąbrowszczaków 3, 10-538 Olsztyn
(wejście od ul. Mrongowiusza)
tel.: (89) 522 13 70
e-mail: infokamienica@mok.olsztyn.pl
stat4u